Công Tuấn

Quán Quân Ảo Thuật Đường Phố 2018

Đạt giải Nhất trong cuộc thi Ảo Thuật do Học Viện Ảo Thuật ( M.A.C - Magic Academy Club ) tổ chức năm 2014

Đạt giải Tài Năng trong dạ vũ Halloween của BKACAD năm 2015 ( Học viện CNTT Bách Khoa )

Đạt Giải Nhất trong chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Bách Khoa ( Bách Khoa's Got Talent ) dành cho khán giả năm 2015

Đạt giải Ba trong chương trình Liên Hoan Nghệ Thuật Đường Phố năm 2017

Đạt giải Nhì trong cuộc thi Ảo Thuật do 8magiccafe tổ chức năm 2017

Đạt giải Ba trong cuộc thi Bách Khoa's Got Talent 2017

Quán Quân Ảo Thuật Đường Phố 2018

Á Quân BBI Việt Nam's Got Talent 2019

Xuất hiện trên kênh VTV2, VTV6 và Style TV